ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ຊອກຮູ້ແຫຼ່ງບູບານວິທະຍາແລະສະຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງວຽງຈັນ

ໝວດໝູ່ : ປະຫວັດສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່: ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 153

ປະເພດ : ປະຫວັດສາດ

ISBN : 978-9932-411-08-5

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 959.4

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 14,5 * 20,5 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 24 ມັງກອນ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຊອກຮູ້ແຫຼ່ງບູຮານວິທະຍາ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳຄັນຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຕົວຢ່າງ