ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສູນຄົ້ນຄ້ວາສິດທິມະນຸດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ວຽງຈັນ

ປີທີ່ພິມ : 2010

ຈຳນວນໜ້າ : 182

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ :

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 16 * 23

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 

ອ່ານປຶ້ມ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສູນຄົ້ນຄ້ວາສິດທິມະນຸດ

ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ

ຕົວຢ່າງ