ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ສັງຄົມຊົນເຜົ່າເບຣົາ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 91

ປະເພດ : ແງ່ສັງຄົມ

ISBN : 9789932002177

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305.8

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 23 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 24 ມັງກອນ 2023

ສັງຄົມ ຊົນເຜົ່າເບຣົາ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ຕົວຢ່າງ