ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ຊົນເຜົ່າມະກອງໃນແຂວງຄ່າມ່ວນແລະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2021

ຈຳນວນໜ້າ : 186

ປະເພດ : ປະເພນີ

ISBN : 978-9932-00-334-1

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305.8

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 21 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 26 ມັງກອນ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຊົນເຜົ່າມະກອງ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ

ຕົວຢ່າງ