ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ປະຫວັດຫຍໍ້ເລນິນ

ໝວດໝູ່ : 

ຜູ້ແຕ່ງ : 

ສຳນັກພິມ : 

ພິມທີ່ : 

ປີທີ່ພິມ : 

ຈຳນວນໜ້າ : 

ປະເພດ : 

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ :

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : 

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ