ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ວິຖີຊີວິດຊົນເຜົ່າລາຫູ ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແສງສຸວັນ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2022

ຈຳນວນໜ້າ : 128 ໜ້າ

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN : 978-9932-11-004-9

ລະຫັດ PBM : 

ເລກໝວດເອກະສານ : 305.89510594

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 21 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 5 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ