ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ວິຖີຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າກຣີ (ຕອງເຫຼືອງ) ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາສັງຄົມສາດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2012

ຈຳນວນໜ້າ : 146 ໜ້າ

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN : 

ລະຫັດ PBM : 

ເລກໝວດເອກະສານ : 

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 21 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 5 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ