ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ສິດທິມະນຸດແລະສີສັນທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : 

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2012

ຈຳນວນໜ້າ : 113 ໜ້າ

ປະເພດ : ສັງຄົມ, ເອກະສານກອງປະຊຸມ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 304

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : 

ຂະໜາດຂອງປື້ມ :

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 5 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ