ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ຄຳບູຮານ

ໝວດໝູ່ : ພາສາສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ຮິບໂຮມ, ຮຽບຮຽງ : ຫຸມພັນ ຣັດຕະນະວົງ

ສຳນັກພິມ : 

ພິມທີ່ :

ປີທີ່ພິມ : 2007

ຈຳນວນໜ້າ : 150 ໜ້າ

ປະເພດ : ພາສາສາດ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 401

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : 

ຂະໜາດຂອງປື້ມ :

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 5 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ