ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ການຫັນປ່ຽນຈາກອະດີດໄປສູ່ອະນາຄົດລະຫວ່າງຮຸ່ນຄົນໄວຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາສັງຄົມສາດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2013

ຈຳນວນໜ້າ : 101 ໜ້າ

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN : 

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 303

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15* 21 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 3 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ