ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ການປ່ຽນແປງ ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 155 ໜ້າ

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN : 978-9932-00-220-7

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305.8

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15* 23 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 2 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ການປ່ຽນແປງ ການດຳລົງຊີວິດຂອງເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຕົວຢ່າງ