ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ໃນການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ

ໝວດໝູ່ : ປັດຊະຍາ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2014

ຈຳນວນໜ້າ : 482 ໜ້າ

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 106

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ :

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 26 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ໃນການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ

ຕົວຢ່າງ