ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ຕຳນານພົງສາວະດານເມືອງຫລວງພະບາງ

ໝວດໝູ່ : ພູມສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາປະຫວັດສາດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2013

ຈຳນວນໜ້າ : 93 ໜ້າ

ປະເພດ : ປະຫວັດດຶກດຳບັນ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 906.53

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ :

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 22 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕຳນານ – ພົງສາວະດານ ເມືອງຫຼວງພຣະບາງ

ຕົວຢ່າງ