ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມຊົນເຜົ່າ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2012

ຈຳນວນໜ້າ : 173

ປະເພດ : ສັງຄົມ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 13 * 19 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 21 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມຊົນເຜົ່າ

ຕົວຢ່າງ