ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ກຳມະກອນລາວ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາສັງຄົມສາດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2016

ຈຳນວນໜ້າ : 177 ໜ້າ

ປະເພດ : ການພັດທະນາ

ISBN : 978-9932-01-082-0

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305.562594

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 21 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 21 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ກຳມະກອນລາວ

ຕົວຢ່າງ