ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ເຂດເຕົ້າໂຮມການປະຕິວັດແຂວງຫົວພັນແລະແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 203 ໜ້າ

ປະເພດ : ປະຕິວັດ

ISBN : 978-9932-411-09-2

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 303.64

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 23 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 21 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ເຂດເຕົ້າໂຮມການປະຕິວັດແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຕົວຢ່າງ