ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ການໃຊ້ພາສາລາວໃນງານທາງສັງຄົມ

ໝວດໝູ່ : ສາດສະໜາ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາັບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 231 ໜ້າ

ປະເພດ : ພາສາລາວ

ISBN : 978-9932-411-05-4

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 295.9191

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 18 * 25 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 20 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ການນຳໃຊ້ພາສາລາວ ໃນງານທາງສັງຄົມ

ຕົວຢ່າງ