ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຊາວໄຕແດງແຂວງຫົວພັນ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 238 ໜ້າ

ປະເພດ : ປະເພນີ

ISBN : 978-9932-00-271-9

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305.8

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 16 * 24 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 20 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຊາວໄຕແດງ ແຂວງຫົວພັນ

ຕົວຢ່າງ