ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ແຫກຄຸກ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ທອງເສີຍ ໂຄດວົງສີ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ວຽງຈັນ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມເອກະພາບ

ປີທີ່ພິມ : 2009

ຈຳນວນໜ້າ : 134 ໜ້າ

ປະເພດ : ປະຕິວັດ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 303.55

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 13 * 18.5 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 31 ມັງກອນ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ແຫກຄຸກ

ຕົວຢ່າງ