ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ປັບປຸງແລະເພີ່ມທະວີການນໍາພາຂອງພັກຕໍ່ລັດວິສາຫະກິດຢູ່ສປປລາວ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2019

ຈຳນວນໜ້າ : 245 ໜ້າ

ປະເພດ : ວຽກພັກ

ISBN : 978-9932-00-227-6

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 324.2

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 14.5 * 20.5 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 30 ມັງກອນ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງພັກຕໍ່ລັດວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕົວຢ່າງ