ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອານາຈັກເຈນລາ

ໝວດໝູ່ : ປະຫວັດສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແສງສຸວັນ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2021

ຈຳນວນໜ້າ : 116 ໜ້າ

ປະເພດ : ປະຫວັດ

ISBN : 978-9932-11-000-1

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 950

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 15 * 22 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 30 ມັງກອນ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອານາຈັກເຈນລາ

ຕົວຢ່າງ