ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ເອກະສານກອງປະຊູມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VI-IX ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິຫວັດລາວ ເຫຼັ້ມ2

ໝວດໝູ່ : ເອກະສານກອງປະຊຸມ, ເອກະສານພັກ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ :

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2015

ຈຳນວນໜ້າ : 305 ໜ້າ

ປະເພດ : ເອກະສານ

ISBN : 

ລະຫັດ PBM : 

ເລກໝວດເອກະສານ : 

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 5 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ