ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ຄໍາສັບພື້ນຖານພາສາກຶມຫມຸໃນລາວ

ໝວດໝູ່ : ພາສາສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2013

ຈຳນວນໜ້າ : 73 ໜ້າ

ປະເພດ : ພາສາສາດ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 401

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 19 * 26 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 25 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຄຳສັບພື້ນຖານ ພາສາກຶມມຸ ໃນລາວ

ຕົວຢ່າງ