ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ເຜົ່າຕຣຽງ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມສາດ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາສັງຄົມສາດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2012

ຈຳນວນໜ້າ : 150 ໜ້າ

ປະເພດ : ຊົນເຜົ່າ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 305

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 17.5 * 26.5 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 22 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ເຜົ່າຕຣຽງ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ

ສະບັບຄົ້ນຄ້ວາ

ຕົວຢ່າງ