ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ປະມວນວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງເຫຼັ້ມ 1

ໝວດໝູ່ : ວັນນະຄະດີ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : 

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2014

ຈຳນວນໜ້າ : 346 ໜ້າ

ປະເພດ : ວັນນະຄະດີ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 805

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 18 * 25 ຊມ

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 22 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ປະມວນ ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ ເຫຼັ້ມ I

ຕົວຢ່າງ