ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ນິທານພື້ນເມືອງລາວເຫຼັ້ມ 1

ໝວດໝູ່ : ວັນນະຄະດີ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວັດທະນະທຳ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ສິນໄຊ

ປີທີ່ພິມ : 2011

ຈຳນວນໜ້າ : 143 ໜ້າ

ປະເພດ : ນິທານ, ວັນນະຄະດີ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 805

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ :

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 22 ກຸມພາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ນິທານພື້ນເມືອງລາວ ເຫຼັມ I

ຕົວຢ່າງ