ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ທັດສະນະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດແລະການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢູ່ສປປລາວ

ໝວດໝູ່ : ສັງຄົມ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສູນຄົ້ນຄ້ວາສິດທິມະນຸດ, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ວຽງຈັນ

ປີທີ່ພິມ : 2010

ຈຳນວນໜ້າ : 88 ໜ້າ

ປະເພດ : ດ້ານແນວຄິດ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ : 324

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ :

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 26 ມັງກອນ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ທັດສະນະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດ ແລະ ການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕົວຢ່າງ