ຫໍສະໝຸດ

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

LIBRARY OF Lao Academy of Social and Economic Sciences

ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ I-V ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຫລັ້ມ I

ໝວດໝູ່ : ເອກະສານກອງປະຊຸມ, ເອກະສານພັກ

ຜູ້ແຕ່ງ : ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ສຳນັກພິມ : ແຫ່ງລັດ

ພິມທີ່ : ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ

ປີທີ່ພິມ : 2015

ຈຳນວນໜ້າ : 492 ໜ້າ

ປະເພດ : ເອກະສານກອງປະຊຸມ, ເອກະສານພັກ

ISBN :

ລະຫັດ PBM :

ເລກໝວດເອກະສານ :

ພາສາຕົ້ນສະບັບ : ພາສາລາວ

ຂະໜາດຂອງປື້ມ : 

ວັນທີລົງຖານຂໍ້ມູນ : 5 ມິຖຸນາ 2023

ອ່ານປຶ້ມ

ຕົວຢ່າງ